สรุปการประชุมนักเรียนเก่า 5 เมษายน 2552

tags:

สรุปการประชุมชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 5 เมษายน 2552

ผู้เข้าร่วมการประชุม

 • พี่คิม รุ่น 1
 • พี่ไว้ท์ รุ่น 2
 • พี่สุพัฒน์ พี่โอ่ง รุ่น 3
 • พี่โอ๊ค รุ่น 4
 • พี่เมษ พี่ไก่ พี่ปัทม์ พี่แห้ง รุ่น 5
 • พี่โจ้ รุ่น 6
 • พี่แต๋ง รุ่น 9
 • พี่เนย พี่ตั้ม รุ่น 11
 • สน รุ่น 13
 • ปรู๊ฟ รุ่น 15

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิด

 • งานมุทิตาจิต ดร. ธงชัย ชิวปรีชา เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี ชมรมฯ ใช้งบประมาณไป 5,300 บาท
 • งานรับเสด็จสมเด็กพระเทพฯ เพื่อทรงเป็นประธานเปิดหอประชุมใหม่ วันที่ 11 มิถุนายน 2552 ขอเชิญชวนนักเรียนเก่ามาร่วมงาน
 • งานออกแบบหอเกียรติยศ มอบหมายให้พี่แต๋ง รุ่น 9
 • งานวัดไร่ขิง วันที่ 6 - 14 เมษายน 2552 ขอเชิญชวนนักเรียนเก่ามาร่วมงาน
 • วันที่ 9 เมษายน 2552 มีงานรดน้ำดำหัวคุณหมอบุญ วนาสิน ที่โรงพยาบาลธนบุรี หรือโรงพยาบาลปิยะเวท (ยังไม่แน่นอน) ใครสนใจร่วมงานให้ติดต่อพี่คิม

การวางแผนงานราตรีศรีตรัง ครั้งที่ 5

 • แก่นสารของงานคือ "การอพยพ" ชื่องานในภาษาอังกฤษคือ "New Land" ยังไม่มีชื่องานภาษาไทย
 • เริ่มเปิดให้คนเข้างานเวลา 18:00 น.
 • สถานที่ยังไม่แน่นอน ตามแผนเดิมคือใช้สนามฟุตบอล และจะดูงานมุทิตาจิตเป็นตัวอย่าง แต่เนื่องจากงานนั้นไม่ได้ใช้สนามฟุตบอล จึงอาจต้องเปลี่ยนแผน
 • สถานที่จำเป็นต้องจุคนราว 1,700 คน
 • การใช้สนามฟุตบอล ต้องแก้ปัญหาเรื่องการป้องกันไม่ให้สนามเสียหาย ทางเลือกหนึ่งคือปูไม้กระดานรองทั่วบริเวณงาน ซึ่งต้องไปศึกษาก่อน
 • ค่าบัตรเข้าชมงาน วางแผนว่าจะมี 2 ราคา คือ 500 บาทสำหรับรุ่นที่เคยจัดงานแล้ว และ 350 บาทสำหรับรุ่นหลังจากนั้น แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • นอกจากนี้ เฉพาะในรุ่น 5 เองจะมีการรวบรวมเงินคนละ 1,000 บาท โดยตั้งเป้าให้ได้ห้องละอย่างน้อย 15,000 บาท
 • มีการวางแผนให้มีการแสดงหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ ในงาน (นอกเหนือไปจากกิจกรรมที่เคยมีมา) เช่น คอนเสิร์ต
 • อาจมีการจัดซุ้มเครื่องดื่มหรือการละเล่นต่าง ๆ โดยรอบงาน โดยทั้งนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่า ราว 5 - 10 ซุ้ม
 • จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน SMS ซึ่งมาค่าใช้จ่ายราว 60 สตางค์ ต่อข้อความต่อผู้รับ
 • การสนับสนุนอื่น ๆ
  • พี่สุพัฒน์ รุ่น 3 สามารถสนับสนุนวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่
  • รุ่น 4 สามารถสนับสนุน (หรือหามาสนับสนุน) ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้
 • จะมีกิจกรรมระดมทุนอื่น ๆ ก่อนถึงวันงาน
 • กิจกรรมโบว์ลิ่ง
  • ชื่องาน "MWIT Bowling ครั้งที่ 5"
  • ใช้ต้นทุนราว 25,000 บาท (เฉพาะค่าเช่าสถานที่)
  • มีผู้เล่นได้มากที่สุด 40 ทีม ทีมละ 3 คน
  • บัตรเข้าร่วมงานจะมีหลายราคา คือแบบธรรมดา แบบเกือบ VIP และแบบ VIP ราคาขั้นต่ำคือ 1,500 บาท
  • จะมีการจำหน่ายบัตรให้ทั้งนักเรียนเก่า สมาชิกสมาคมผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
  • มีการวางแผนจะจำหน่ายบัตรในวันมอบตัวนักเรียน ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2552
 • กิจกรรมแรลลี่ ยังไม่มีการวางแผนชัดเจน
 • พี่คิมเสนอกิจกรรมอื่น ๆ ที่สามารถจัด (และระดมทุน) ได้ คือ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) อบรมความรู้ต่าง ๆ

นัดหมายประชุมครั้งต่อไป วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
การบ้าน : ประเมินจำนวนผู้เข้าร่วมงาน